• KAPACITETI FABRIKE

    Kapaciteti linije za flaširanje vode je 13000 flaša na čas i može da obezbedi godišnji efektivni kapacitet od 120 miliona litara ili 80 miliona boca.

Kapacitet linije za brizganje predformi su izmedju 13000 i 16000 na čas. Za sada flaširamo vodu u PET bocama od 1,5 i 0,5 litara.

U proizvodnoj hali je moguće montirati još jednu liniju za flaširanje sa daleko većim kapacitetom, što dozvoljavaju dva izvorišta sa po 20 lit/sek (ukupni kapacitet 40 lit/sek), sa nepromenjenom stalnošću u toku godine.

Utvrdjene i overene rezerve od strame Ministarstva Poljoprivrede,Trgovine, Šumarstva i Vodoprivrede na bunarima iznose 13,5 litara.

Izvorišta su na dubini od 350 i 275 metara i imaju „zaštitnu kapu“ od gline 109 m i karst od 241 metar.

Fabrika nad izvorima ima eksploataciono pravo koje se automatski produžava svakih 5 godina. Koncesija i pravo na korišćenje izvorišta se može preneti i na druga lica.

Iznos koncesije koji se plaća državi trenutno je 1,3750 din/litar