• Karakteristike
    Vujić vode

    Smešteno u brežuljkastom pojasu Valjevskog tercijarnog bazena, a u podnožju karstnog masiva planine Maljen, područje izvorišta "Vujić vode" predstavlja prijatan prirodni i ekološki ambijent.

Povoljna je i okolnost da u datoj vodonosnoj sredini vlada stabilan režim podzemnog oticaja i nepromenljivog kvaliteta vode kako tokom godine, tako i decenija njene eksploatacije.

Takođe treba naglasiti da u okolini izvorišta ne postoje bilo kakvi industrijski i agrozagađivači, što je izuzetno važno sa ekološkog aspekta izvorišta „Vujić vode“.

Prirodna izvorska voda iz petničkih izvora pripada grupi prirodnih izvorskih voda koje se sve više flaširaju u prirodnom obliku u Evropi. Rezultati izotopske analize pokazuju starost vode preko 11000 godina.

Rezultati fizičkih, hemijskih, toksikoloških, radioloških i bakterioloških vrednosti pokazuju da se radi o prirodnoj slabomineralnoj vodi, čiji se tipovi sve više koriste u svetu kao prirodne izvorske vode za piće.

Jedna od osnovnih vrednosti Petničkog izvorišta je prirodna zaštićenost podzemnih voda.

VUJIĆ VODA - Fabrika za flaširanje prirodne izvorske vode

Hemijski sastav:

Kalcijum (Ca) 94,0 mg/lit
Magnezijum (Mg) 28,0 mg/lit
Natrijum (Na) 2,6 mg/lit
Kalijum (K) 1,1 mg/lit
Bikarbonata (HCO3) 369 mg/lit
Hlorida (Cl) 3,0 mg/lit
Sulfata (SO4) 6,9 mg/lit
Silicijuma (SiO2) 10,8 mg/lit
Litijuma (Li) 0,017 mg/lit
Cinka (Zn) 0,010 mg/lit
Selena (Se) 0,005 mg/lit
Suvi ostatak na 180 C 333 mg/lit

pH= 7,3