• Oprema fabrike za flaširanje

  Fabrika za flaširanje “Vujić Vode” poseduje opremu za izradu PET ambalaže i liniju za flaširanje u PET ambalažu i to u boce od 1,5l i 0,5l.

 • Oprema fabrike za flaširanje

  Fabrika za flaširanje “Vujić Vode” poseduje opremu za izradu PET ambalaže i liniju za flaširanje u PET ambalažu i to u boce od 1,5l i 0,5l.

Od mašina za izradu PET ambalaže/proizvedene 2002 god/ posedujemo:

 • PPS -48, brizgaljka za predforme italijanskog proizvođača “SIPA”, sa alatima za izradu predformi od 17gr (boca od 0,5l) i za izradu predformi od 32gr (boca od 1,5l). Kapacitet mašine je oko 13.000 predformi na sat u zavisnosti od parametara ciklusa. Mašina je opremeljena svom pratećom opremom potrebnom za normalan rad (“čiler i kompresor).
 • SFR – 12, Rotacionu mašinu sa 12 alata za duvanje boca, italijanskog proizvođača “SIPA” sa alatima za boce od 1,5l i 0,5l kapaciteta oko 15.000 bph u zavisnosti od parametara ciklusa. Mašina je opremljena svom dodatnom opremom potrebnom za normalan rad (“čiler i kompresor visokog pritiska)

 

Linija za flaširanje/proizvedene 2002 god/ sadrži:

 • ISOJET 50-60-10, punilicu italijanskog proizvođača “MELEGARI” za punjenje u PET boce od 1,5l i 0,5l sa jednokanalinim rinserom sa 50 mesta, punjačem sa 60 ventila za punjenje i uređajem za zatvaranje boca sa 10 glava za atvaranje. Nominalni kapacitet mašine je oko 15.500 bph.
 • FUTURA N, etiketirka italijanskog proizvođača P.E. Labellers, za lepljenje papirnih etiketa vrućim lepkom, nominalnog kapaciteta 16.000 bph.
 • LINX 4800, štampač datuma u dva reda, engleskog proizvođača.
 • STARFILM RS, mašina za pakovanje u termoskupljajuću foliju, italijanskog proizvođača “DIMAC” za pakovanje 6 boca od 1,5l i 12 boca od 0,5l kapaciteta oko 16.000 bph.
 • MDEL, uređaj za aplikaciju ručki (kombinacijom polipropilenske i kartonske) na pakete od 1,5l
 • PALPACK 90, automatski paletizer italijanskog proizvođača “KEBER” kapaciteta do 20.000 bph.
 • HELIX HS30, automatski uređaj za obmotavanje streč folijom italijanskog proizvođača “ROBOPACK”

FILTRACIJA VODE je samo mehanička, različitim finoćama filter sveća.

Gruba Filtracija: prvi stepen kroz sinterovane prohronske sveće 5 mikrona, drugi stepen preko filter sveća 1 mikron.

Mikrobiološka filtracija preko filtera od 0,2 mikrona.

Filterska baterija je kapaciteta 30.000 litara na sat i nalazi se neposredno uz mašinu za punjenje.