• Laboratorija

  U sklopu fabrike nalazi se pogonska hemijska i mikrobiološka laboratorija u kojima se redovno vrši fizičko-hemiska i mikrobiološka kontrola bunara, Gotovog proizvoda, parametara procesa kao i repromaterijala.

Koristeći propisane standardne metode vrše se analize sledećih parametara:

Mikrobiološki parametri

 • ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija
 • sulfito-redukujuće klostridije
 • koliformne bakterije
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus faecalis
 • Escherichia coli
 • MPN
 • RLU

Fizičko-hemiski parametri

 • pH
 • elektrolitička provodljivost
 • mutnoća
 • alkalitet
 • ukupna tvrdoća
 • sadržaj bikarbonata
 • sadržaj hlorida
 • sadržaj kalcijuma
 • sadržaj magnezijuma
 • sadržaj nitrata
 • utrošak kalijum permanganata